HAPPY PRIDE MONTH 2024

June 4, 2024

Bukod sa National No Smoking Month, ang PRIDE MONTH ay isine-celebrate rin tuwing buwan ng Hunyo! 🌈🏳️‍⚧️🏳️‍🌈
This month, we celebrate the people of diverse SOGIESC, the LGBTQIA+ community and honor the progress made towards equality and inclusion.
Patuloy nating pahalagahan at igalang ang karapatan at dignidad ng bawat isa at sama samang isulong ang patas na lipunan, malaya sa panghuhusga at anumang uri ng diskriminasyon, at ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon at oportunidad sa lahat ng indibidwal, anuman ang kasarian.
Whether you're part of the LGBTQIA+ community or an ally, let's continue to support and uplift one another, advocating for a world where everyone can live authentically and freely.
Happy Pride Month! 🌈🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🏳️‍🌈