Happy Mother's Day 2023

May 14, 2023

Mula sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig, Happy Mother’s Day sa lahat ng Ina na walang sawang kumakalinga at gumagabay sa kanilang mga pamilya. 

Pagpupugay at pasasalamat sa lahat ng mga dakilang Ina!