Good news para sa mga estudyante ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig (PLP) na hindi pa nai-issuehan ng Cash Cards o Non-Cash Card Holders!

November 2, 2022

Good news para sa mga estudyante ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig (PLP) na hindi pa nai-issuehan ng Cash Cards o Non-Cash Card Holders!
Maaari na ninyong makuha ang inyong Connectivity Allowance para sa mga buwan ng Agosto, Setyembre, at Oktubre sa pamamagitan ng Manual Payout.
Tingnan ang material para sa schedule at requirements na kailangang dalhin sa araw ng pagkuha ng inyong connectivity allowance.
I-click lamang ang link na ito para sa kumpletong listahan ng mga pangalan at ang katumbas na number para malaman ninyo ang inyong schedule sa pagkuha ng connectivity allowance: https://bit.ly/PLP_Connectivity_NonATM_Aug-Oct2022