Gawad Parangal sa mga Natatanging Pasigueño 2024

May 6, 2024Mga kapwa Pasigueño!
Kaugnay ng papalapit na selebrasyon ng ika-451 Araw ng Pasig, bubuksan nang muli ang nominasyon para sa Gawad Parangal sa mga Natatanging Pasigueño!
Simula bukas, May 7, 2024 hanggang sa June 30, 2024 (11:59PM), maaari mo nang mainomina ang Pasigueño na may malaking kontribusyon sa kanyang larangan at karapatdapat na kilalanin bilang Natatanging Pasigueño!
Para sa mga detalye ukol sa pagnomina sa Gawad Parangal sa mga Natatanging Pasigueño 2024, i-check ang material na ito.
Gabay sa pagbasa ng material:
Photo #2: Mga Larangan kung saan maaaring makapagnomina ng Natatanging Pasigueño
(PAALALA: Maaaring piliin ang pinakamalapit o related sa field kung wala ang eksaktong larangan sa listahan)
Photo #3: Minimum Qualifications at Ilang Paalala sa Pagnomina
Photo #4: Requirements at Proseso ng Nominasyon
Maaaring i-download ang Nomination Form mula sa link na ito: bit.ly/GPNP2024_NominationForm
(NOTE: Hindi kailangang manghingi ng access para i-edit ang Nomination Form. Para mai-download ang editable na Nomination Form, i-click ang "File," piliin ang "Download" at i-select ang "Microsoft Word (.docx)").
May dalawang paraan para magsumite ng nominasyon:
- Online: I-email ang scanned o pdf file ng nasagutan at pirmadong Nomination Form at kumpletong requirements sa GPNP@pasigcity.gov.ph
Maaaring magpasa hanggang sa June 30, 2024 | 11:59PM
- Hard Copy: Ilakip ang nasagutan at pirmadong Nomination Form at kumpletong requirements sa isang envelope at ipasa ito sa:
THE SECRETARIAT
Gawad Parangal sa mga Natatanging Pasigueño
c/o Cultural Affairs and Tourism Office (CATO)
4/F Revolving Tower, Caruncho Ave., Brgy. San Nicolas, Pasig City
Maaaring magpasa ng hard copy ng nominasyon hanggang sa June 30, 2024 | 05:00PM.
——
Aasahan namin ang inyong mga nominasyon — para sama-sama nating kilalanin ang mga Natatanging Pasigueño!