Distribution of Local Senior Pension for the 4th Quarter of 2023 (October - December)

November 25, 2023

    ANUNSYO TUNGKOL SA LOCAL SENIOR PENSION

Sa November 28-29, 2023 (Martes at Miyerkules) ay magkakaroon ng distribusyon ng Local Senior Pension (LSP) mula sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig para sa huling quarter ng 2023 (October - December).

Kasabay ng distribusyon para sa 4th quarter ay maaari ring kuhanin ang unclaimed LSP mula sa 1st hanggang 3rd quarter ng 2023 (January - September).

I-check ang material para sa mga detalye ng distribusyon.

Gabay sa pagbabasa ng material:

Photo # 2: Mga Paalala para sa NON-ATM HOLDERS (mga makakakuha sa pamamagitan ng MANUAL PAYOUT)

Photo# 3-5: Schedule ng Manual Payout mula November 28-29, 2023 (I-check ang schedule ayon sa inyong barangay)

Photo #6: Mga Paalala para sa ATM HOLDERS 

PAALALA: Hindi lahat ng senior citizens ay makakakuha ng Local Senior Pension. 

Para sa Frequently Asked Questions tungkol sa Local Senior Pension (LSP), i-check ang post ng Pasig City OSCA sa link na ito: https://bit.ly/Pasig_LSP_FAQs

I-click ang link ayon sa pangalan ng inyong barangay para sa listahan:

LOCAL SENIOR PENSION OCTOBER-DECEMBER 4TH QUARTER 2023 DISTRICT 1 

BAGONG ILOG 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-BAGONG-ILOG-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-BAGONG-ILOG-4TH-QTR 

BAGONG KATIPUNAN 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-BAGKAT-4TH-QTR-2023 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-BAGKAT-4TH-QTR-2023 

BAMBANG 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-BAMBANG-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-BAMBANG-4TH-QTR-23 

BUTING 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-BUTING-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-BUTING-4TH-QTR-23 

CANIOGAN

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-CANIOGAN-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-CANIOGAN-4TH-QTR-23 

KALAWAAN 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-KALAWAAN-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-KALAWAAN-4TH-QTR-23 

KAPASIGAN 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-KAPASIGAN-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-KAPASIGAN-4TH-QTR 

KAPITOLYO 

FOR MANUAL PAYOUT -https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-KAPITOLYO-4TH-QTR  

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-KAPITOLYO-4TH-QTR 

MALINAO 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-MALINAO-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-MALINAO-4TH-QTR-23 

ORANBO 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-ORANBO-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-ORANBO-4TH-QTR-23 

PALATIW 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-PALATIW-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-PALATIW-4TH-QTR-23 

PINEDA 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-PINEDA-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-PINEDA-4TH-QTR-23 

SAGAD 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SAGAD-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SAGAD-4TH-QTR-23 

SAN ANTONIO 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SAN-ANTONIO-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SAN-ANTONIO-4TH-QTR 

SAN JOAQUIN  

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SAN-JOAQUIN-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SAN-JOAQUIN-4TH-QTR 

SAN JOSE 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SAN-JOSE-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SAN-JOSE-4TH-QTR-23 

SAN NICOLAS 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SAN-NICOLAS-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SAN-NICOLAS-4TH-QTR 

STA CRUZ 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-STA-CRUZ-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-STA-CRUZ-4TH-QTR-23 

STA ROSA 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-STA-ROSA-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-STA-ROSA-4TH-QTR-23 

STO TOMAS 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-STO-TOMAS-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-STO-TOMAS-4TH-QTR 

SUMILANG 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SUMILANG-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SUMILANG-4TH-QTR-23 

UGONG 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-UGONG-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-UGONG-4TH-QTR-23 

 LOCAL SENIOR PENSION OCTOBER-DECEMBER 4TH QUARTER 2023 DISTRICT 2 

DELA PAZ 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-DELA-PAZ-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-DELA-PAZ-4TH-QTR-23 

MANGGAHAN GREENPARK 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-M-GREENPARK-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-M-GREENPARK-4TH-QTR 

MANGGAHAN NAPICO 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-M-NAPICO-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-M-NAPICO-4TH-QTR-23 

MANGGAHAN PROPER 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-MANG-PROPER-4TH-QTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-MANG-PROPER-4TH-QTR 

MAYBUNGA 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-MAYBUNGA-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-MAYBUNGA-4TH-QTR-23 

PINAGBUHATAN 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-PINAGBUHATAN-4THQTR 

FOR ATM HOLDER -  https://tinyurl.com/LSP-ATM-PINAGBUHATAN-4THQTR 

ROSARIO 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-ROSARIO-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-ROSARIO-4TH-QTR-23 

SAN MIGUEL 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SAN-MIGUEL-4THQTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SAN-MIGUEL-4THQTR 

SANTOLAN 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-SANTOLAN-4TH-QTR-23 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-SANTOLAN-4TH-QTR-23 

STA LUCIA 

FOR MANUAL PAYOUT - https://tinyurl.com/LSP-MANUAL-STA-LUCIA-4THQTR 

FOR ATM HOLDER - https://tinyurl.com/LSP-ATM-STA-LUCIA-4THQTR