Distribution ng 2023 Cash Gift para sa Persons with Disability

January 3, 2024MAGANDANG BALITA PARA SA PERSONS WITH DISABILITY!
Simula bukas, Huwebes, January 4, 2024 hanggang sa January 15, 2024 ay magkakaroon ng distribusyon ng 2023 Cash Gift para sa Persons with Disability!
I-check ang material para sa mga detalye tukol dito.
Gabay sa pagbabasa ng material:
Photo#2: Mga Mahalagang Paalala sa mangyayaring distribusyon ng 2023 Cash Gift, kabilang ang listahan ng requirements, na nakadepende kung sino ang magki-claim ng Cash Gift
Photos #3-#5: Schedule ng Distribusyon ng Cash Gift depende sa Barangay
Photo#6: Template ng Authorization Letter na maaaring gamitin
Ipinapakiusap na i-claim na ang cash gift sa araw na nakatalaga sa inyong barangay, lalo pa at pinahihintulutan ang pagkuha ng cash gift sa pamamagitan ng authorized representatives.
I-check ang listahan ng mga person with disability na makakatanggap ng 2023 Cash Gift.
Ang 2023 Cash Gift para sa mga person with disability ay ipapamahagi sa pamamagitan lamang ng manual payout.
[Nagkaroon na ng paunang pakikipag-ugnayan ang Pasig City Pasig City PDAO sa mga barangay at mga lider ng asosasyon sa mga barangay patungkol sa distribusyon na ito.]