Distribusyon ng Cash Cards para sa mga Benepisyaryo ng Unconditional Cash Transfer

November 23, 2022


Magkakaroon ng distribusyon ng Cash Cards para sa mga benepisyaryo ng Unconditional Cash Transfer (UCT) ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa darating na Biyernes, November 25, 2022, simula 08:00AM - 12:00NN, na gaganapin sa Bahay Aruga Bldg., Caruncho Ave., Brgy. San Nicolas, Pasig.

Basahin ang material para sa mga paalala at requirements na kailangang dalhin sa araw ng distribusyon ng cash cards, at Frequently Asked Questions ukol sa UCT.

I-check ang listahan ng mga benepisyaryo na nakatakdang makatanggap ng UCT cash card mula sa DSWD sa Biyernes, November 25, 2022: https://bit.ly/DSWD_PC_UCT

Kung sakaling hindi na ma-access ang naunang link dahil sa sabay sabay na pagvi-view dito, maaaring makita ang kopya ng listahan sa link na ito: https://bit.ly/DSWD_PC_UCT_COPY

Para sa mga benepisyaryo ng UCT na wala pa sa listahan ang barangay na kinabibilangan, mangyaring pakiantabayanan ang susunod pang schedule ng distribusyon ng cash cards na magmumula sa DSWD.