Chores have No Gender

April 6, 2024

Kadalasan, marami sa atin ang mas nakakatutok sa household chores kapag weekends…
… kaya naman narito ang isang mahalagang paalala mula sa Pasig City Gender And Development Office:
Chores have no gender. Avoid multiple burden by sharing the load together. 🏠 🧹🧽🧺🪴
Tandaan, hindi nakaayon sa kasarian ang mga gawaing bahay. Tungkulin ng bawat isa ang mga responsibilidad sa loob ng tahanan. At higit na mapapagaan nito ang maraming pasanin at magdudulot ng maginhawang pamumuhay para sa lahat ng miyembro ng pamilya.