#ChoosyTuesday | Kapeng matapang o 3-in-1?

June 4, 2024

Usapang kape tayo!
Kapeng matapang na kaya kang ipaglaban o 3-in-1 na kumpletos rekado?
I-check ang calorie count depende sa coffee of your choice!