Business Permit Renewal (Extended until January 27, 2023)

January 19, 2023

Magandang balita para sa business owners! 

Extended ang deadline ng assessment at pagbabayad ng business tax para makapag-renew ng business permit hanggang sa January 27, 2023 (Biyernes).

Ito ay alinsunod sa Pasig City Resolution No. 153, s. 2023. Sa extension period ay hindi magkakaroon ng penalties at surcharges*; samantala, hindi na covered sa extension period ang 5% discount sa business tax.

*Ang hindi pagkakaroon ng penalties at surcharges ay applicable lamang sa businesses na walang delinquencies. 

Sa extension period, ipatutupad pa rin ang sumusunod na operating hours:

Monday-Friday: 08:00AM - 06:00PM

Saturday: 08:00AM - 03:00PM