BCG Vaccine

January 8, 2023

Ano ang TUBERKULOSIS?

Ang tuberkulosis o TB ay isang nakakahawang sakit sa baga na nakukuha mula sa mikrobyong Mycobacterium tuberculosis. Sa mga bata, maaari rin nitong tamaan ang utak at magdulot ng mga kumplikasyon o maging kamatayan. [1]

Upang maprotektahan ang iyong anak laban sa TB:

• Siguraduhing mabigyan siya ng BCG vaccine pagkapanganak. [1]

• Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak.

[1] UNICEF. Routine Immunization for Children in the Philippines. https://www.unicef.org/.../routine-immunization-children.... Last accessed July 13, 2022

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.

23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634