Bakit tinawag na "whooping cough" ang Pertussis?

March 24, 2024

❓Bakit tinawag na "whooping cough" ang Pertussis?
Tinawag itong "whooping cough" dahil sa tunog na dulot ng hingal o hirap sa paghinga ng isang taong may sakit na pertussis.
Pakinggan ang laman ng video na ito upang malaman ang tunog ng "whooping cough".
Kung mayroong katulad na sintomas, maaaring magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyong barangay upang mabigyan ng angkop na lunas.
Department of Health (Philippines) Metro Manila Center for Health Development