APPLICATION FOR ADMISSION PARA SA SY 2024-2025 NG PASIG CITY SCIENCE HIGH SCHOOL

January 16, 2024APPLICATION FOR ADMISSION PARA SA SY 2024-2025 NG PASIG CITY SCIENCE HIGH SCHOOL
January 15-April 5, 2024
Alamin sa post na ito ang qualifications, requirements, proseso, at iba pang detalye tungkol sa application process sa Pasig City Science High School (PCSHS) para sa susunod na school year.
Para sa mga katanungan, maaaring idirekta ito sa Pasig City Science High School sa mga sumusunod na contact details:
Phone: 8628-2177
Email: admission.pcshs@gmail.com
Website: www.pcshs.org