ANUNSYO TUNGKOL SA LOCAL SENIOR PENSION (LSP)

June 8, 2023

Sa June 14-15, 2023 (Miyerkules at Huwebes) ay magkakaroon ng distribusyon ng Local Senior Pension (LSP) mula sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig para sa ikalawang quarter ng 2023 (April - June). 

Kasabay ng distribusyon para sa 2nd quarter ay maaari ring kuhanin ang unclaimed LSP mula sa 1st quarter ng 2023 (January - March).

I-check ang material para sa mga detalye ng distribusyon.

Gabay sa pagbabasa ng material:

Photo # 2: Mga Paalala para sa NON-ATM HOLDERS (mga makakakuha sa pamamagitan ng MANUAL PAYOUT)

Photo# 3-5: Schedule ng Manual Payout mula June 14-15, 2023 (I-check ang schedule ayon sa inyong barangay)

Photo #6: Mga Paalala para sa ATM HOLDERS 

PAALALA: Hindi lahat ng senior citizens ay makakakuha ng Local Senior Pension. 

Para sa Frequently Asked Questions tungkol sa Local Senior Pension (LSP), i-check ang post ng Pasig City OSCA sa link na ito: https://bit.ly/Pasig_LSP_FAQs

I-click ang link ayon sa pangalan ng inyong barangay at kung ang senior citizen ay NON-ATM or ATM HOLDER:

MANUAL PAYOUT (NON-ATM HOLDER) | DISTRICT 1

BAGONG ILOG -

https://tinyurl.com/BAG-ILOG-LSP-MANUAL2NDQTR-2023 

BAGONG KATIPUNAN -

https://tinyurl.com/BAG-KATPUNANLSPMANUAL2NDQTR-23 

BAMBANG -

https://tinyurl.com/BAMBANG-LSP-MANUAL-2NDQTR-2023 

BUTING -

https://tinyurl.com/BUTING-LSP-MANUAL-2ND-QTR-2023 

CANIOGAN -

https://tinyurl.com/CANIOGAN-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

KALAWAAN -

https://tinyurl.com/KALAWAAN-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

KAPASIGAN -

https://tinyurl.com/KAPASIGAN-LSPMANUAL2NDQTR-2023 

KAPITOLYO -

https://tinyurl.com/KAPITOLYO-LSPMANUAL2NDQTR-2023 

MALINAO -

https://tinyurl.com/MALINAO-LSP-MANUAL-2NDQTR-2023 

ORANBO -

https://tinyurl.com/ORANBO-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

PALATIW -

https://tinyurl.com/PALATIW-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

PINEDA -

https://tinyurl.com/PINEDA-LSP-MANUAL-2NDQTR-2023 

SAGAD -

https://tinyurl.com/SAGAD-LSP-MANUAL-2NDQTR-2023 

SAN ANTONIO -

https://tinyurl.com/SAN-ANTONIOLSPMANUAL2NDQTR2023 

SAN JOAQUIN -

https://tinyurl.com/SAN-JOAQUINLSPMANUAL2NDQTR-23 

SAN JOSE -

https://tinyurl.com/SAN-JOSE-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

SAN NICOLAS -

https://tinyurl.com/SAN-NICOLASLSPMANUAL2NDQTR2023 

STA. CRUZ -

https://tinyurl.com/STA-CRUZ-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

STA. ROSA -

https://tinyurl.com/STA-ROSA-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

STO. TOMAS -

https://tinyurl.com/STO-TOMAS-LSPMANUAL2NDQTR-2023 

SUMILANG -

https://tinyurl.com/SUMILANG-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

UGONG -

https://tinyurl.com/UGONG-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

MANUAL PAYOUT (NON-ATM HOLDER) | DISTRICT 2

DELA PAZ -

https://tinyurl.com/DELA-PAZ-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

MANGGAHAN PROPER -

https://tinyurl.com/MANGPROPER-LSPMANUAL2NDQTR2023 

MANGGAHAN NAPICO -

https://tinyurl.com/NAPICO-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

MANGGAHAN GREENPARK -

https://tinyurl.com/GREENPARK-LSPMANUAL-2NDQTR2023 

MAYBUNGA -

https://tinyurl.com/MAYBUNGA-LSPMANUAL2ND-QTR-2023 

PINAGBUHATAN -

https://tinyurl.com/PINAGBUHTN-LSPMANUAL2NDQTR2023 

ROSARIO -

https://tinyurl.com/ROSARIO-LSP-MANUAL-2NDQTR-2023 

SAN MIGUEL -

https://tinyurl.com/SAN-MIGUEL-LSPMANUAL2NDQTR2023 

SANTOLAN -

https://tinyurl.com/SANTOLAN-LSPMANUAL2NDQTR-2023 

STA. LUCIA -

https://tinyurl.com/STA-LUCIA-LSPMANUAL2NDQTR-2023 

Narito naman po ang mga tatanggap sa pamamagitan ng BENEFIT CASH CARD o ATM, antabayanan lang po ang susunod na mga advisory post kung kailan maaaring magsimulang mag-claim.

BENEFIT CASH CARD (ATM) HOLDERS | DISTRICT 1

BAGONG ILOG -

https://tinyurl.com/BAGONG-ILOG-LSPATM2ND-QTR-2023 

BAGONG KATIPUNAN -

https://tinyurl.com/BAGKAT-LSP-ATM2NDQTR2023 

BAMBANG -

https://tinyurl.com/BAMBANG-LSPATM2ND-QTR-2023 

BUTING -

https://tinyurl.com/BUTING-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

CANIOGAN -

https://tinyurl.com/CANIOGAN-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

KALAWAAN -

https://tinyurl.com/KALAWAAN-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

KAPASIGAN -

https://tinyurl.com/KAPASIGAN-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

KAPITOLYO -

https://tinyurl.com/KAPITOLYO-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

MALINAO -

https://tinyurl.com/MALINAO-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

ORANBO -

https://tinyurl.com/ORANBO-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

PALATIW -

https://tinyurl.com/PALATIW-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

PINEDA -

https://tinyurl.com/PINEDA-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

SAGAD -

https://tinyurl.com/SAGAD-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

SAN ANTONIO -

https://tinyurl.com/SAN-ANTONIO-LSPATM2NDQTR2023 

SAN JOAQUIN -

https://tinyurl.com/SAN-JOAQUIN-LSPATM2NDQTR2023 

SAN JOSE -

https://tinyurl.com/SAN-JOSE-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

SAN NICOLAS -

https://tinyurl.com/SAN-NICOLAS-LSPATM2NDQTR2023 

STA. CRUZ -

https://tinyurl.com/STA-CRUZ-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

STA. ROSA -

https://tinyurl.com/STA-ROSA-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

STO. TOMAS -

https://tinyurl.com/STO-TOMAS-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

SUMILANG -

https://tinyurl.com/SUMILANG-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

UGONG -

https://tinyurl.com/UGONG-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

BENEFIT CASH CARD HOLDERS (ATM) | DISTRICT 2

DELA PAZ -

https://tinyurl.com/DELA-PAZ-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

MANGGAHAN PROPER -

https://tinyurl.com/MANG-PROPER-LSPATM2NDQTR2023 

MANGGAHAN NAPICO -

https://tinyurl.com/MANG-NAPICO-LSPATM2NDQTR2023 

MANGGAHAN GREENPARK -

https://tinyurl.com/MANG-GREENPARKLSPATM2NDQTR2023 

MAYBUNGA -

https://tinyurl.com/MAYBUNGA-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

PINAGBUHATAN -

https://tinyurl.com/PINAGBUHATAN-LSPATM2NDQTR2023 

ROSARIO -

https://tinyurl.com/ROSARIO-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

SAN MIGUEL -

https://tinyurl.com/SAN-MIGUEL-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

SANTOLAN -

https://tinyurl.com/SANTOLAN-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

STA. LUCIA -

https://tinyurl.com/STA-LUCIA-LSP-ATM2ND-QTR-2023 

Kung mayroon pong mga katanungan o problema sa aplikasyon, maaaring i-report ito sa OSCA FB Page Messenger. I-click po ito : m.me/100417772433749 

O kaya po ay magtungo sa OSCA Encoding Office, 4th Floor, Pasig City Hall, at hanapin si Ms. Gerina (LSP Program Head).