Ano ang POLIO?

January 22, 2023

Ano ang POLIO?

Ang polio ay nakakahawang sakit na maaaring magdulot ng pagkaparalisa ng mga muscles lalo na sa mga binti, paa, at sa paghinga. Maaari rin itong magdulot ng kamatayan. [1]

Upang maprotektahan ang iyong anak laban sa POLIO:

• Siguraduhing mabigyan siya ng Oral Polio Vaccine (OPV) sa [1] 6, 10 at 14 linggo mula pagkapanganak [2] at ng Inactivated Polio Vaccine (IPV) [1] sa 14 linggo at 9 buwan mula pagkapanganak. [2]

• Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak.

[1] UNICEF. Routine Immunization for Children in the Philippines. https://www.unicef.org/.../routine-immunization-children.... Last accessed July 13, 2022.

[2] Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Childhood Immunization Schedule 2022. http://www.pidsphil.org/.../11-Vol-22-No-1_Childhood... 021_v3.pdf/ Last accessed July 13, 2022.

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.

23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634