Ano ang Hepatitis B?

January 15, 2023

Ang hepatitis B ang pinaka-karaniwang impeksyon ng atay sa mundo. Maaari itong maipasa ng isang apektadong ina sa kanyang bagong silang na sanggol sa panahon ng kanyang pagbubuntis o panganganak.[1]


Upang maprotektahan ang iyong anak laban sa HEPATITIS B:

• Siguraduhing mabigyan siya ng Hepatitis B vaccine [1] pagkapanganak [2] at makumpleto ang *5-in-1 vaccine sa 6, 10 at 14 linggo mula pagkapanganak. [2]

•Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak. *5 in 1 Vaccine:

*Diphtheria, *Pertussis. *Tetanus, *Hepatitis B, *HIB


[1] UNICEF. Routine Immunization for Children in the Philippines. https://www.unicef.org/.../routine-immunization-children.... Last accessed July 13, 2022.

[2] Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Childhood Immunization Schedule 2022. http://www.pidsphil.org/.../11-Vol-22-No-1_Childhood... 021_v3.pdf/ Last accessed July 13, 2022.


A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.

23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634