ALERT LEVEL 1 IN NCR UNTIL APRIL 30, 2023

April 28, 2023

  

Patuloy pa rin ang pagtaas ng active COVID-19 cases. Bagamat hindi pa ito kasing taas noong tayo ay nakaranas ng surge sa active cases, pinapaalalahanan ang lahat na hindi pa rin tuluyang natatapos ang banta ng virus at patuloy na maging maingat sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards katulad ng:

-pagsusuot ng face mask lalo na kung nasa crowded at pampublikong lugar;

-pagpapabakuna kontra COVID-19, primary at booster doses kung eligible na;

-wasto at madalas na hand hygiene (paghuhugas o sanitize ng kamay);

-pagse-self isolate, lalo na kung masama ang pakiramdam (nakakaranas ng sintomas ng COVID-19).

Kung nakakaranas ng sintomas ng COVID-19, tumawag sa Emergency Hotline ng Pasig: 8643 0000.