Advisory ukol sa Emergency Hotline Number

November 23, 2023

ADVISORY

Kaugnay ng insidente ng sunog kaninang umaga sa Pasig City Hall, pansamantalang hindi matatawagan ang Emergency Hotline Number (8643 0000).

Dulot ito ng kawalan ng kuryente sa Pasig City Hall at papasimulang clearing operations sa gusali.

Magpo-post po ng update sa oras na maaari na muling makatawag dito.