ADVISORY RE: MANGGAHAN ANNEX

June 20, 2023

ADVISORY

The Pasig City Hall - Manggahan Annex located in Kaginhawaan Road, Karangalan Village, Manggahan will be temporarily closed on June 22-23, 2023 (Thursday to Friday) 

to give way to maintenance and transition activities. 

Please be guided accordingly. 

-----

ADVISORY

Pansamantalang isasarado ang Manggahan Annex ng Pasig City Hall na matatagpuan sa Kaginahawaan Road, Karangalan Village, Manggahan sa darating na Huwebes at BIyernes, June 22-23, 2023 para magbigay daan sa maintenance at transition activities.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.