Advisory from the Pasig City General Hospital - Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Unit

December 21, 2023

PAUNAWA
Ipinapabatid sa lahat na ang Pasig City General Hospital - Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Unit ay sarado sa darating na December 25, 2023 at January 1, 2024.
Kaugnay nito, pansamantalang magiging 06:00AM - 08:00PM ang clinic hours ng Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Unit mula December 26-30, 2023 at January 2-6, 2024.
Sa pansamantalang pagbabago ng operating hours na ito, sinigurado na ang mga naka-schedule na dialysis treatments ay mabibigyan ng serbisyong medikal, kabilang ang mga kasalukuyang naka-admit sa PCGH.
Maraming salamat sa inyong pang-unawa.