A Healthy Woman Is Empowered Woman (WWW: Women's Wellness Wednesday)

March 13, 2024Ang Iron Deficiency Anemia (IDA) ay isa sa mga pinaka karaniwang uri ng anemia sa Pilipinas.
Ayon sa datos ng DOST FNRI ENNS 2018-2019, bagamat pababa na ang bilang ng mga buntis at nagpapasusong Filipina na may IDA, nananatili pa rin itong isang public health problem na dominante sa mga kababaihang edad 40-49, na sinusundan ng mga kabataang edad 15-19.
Kababaihan, kakayahan mo ay patunayan sa tulong ng wastong kalusugan!
Sa usaping nutrisyon, kailangan may pakialam; dahil iba na ang may alam.
I-check ang material mula sa Pasig City Nutrition Committee para sa mga halimbawa ng pagkain na mayaman sa iron.