11th Sangguniang Panlungsod Regular Session | May 27, 2024

May 27, 2024

11th Sangguniang Panlungsod Regular Session