Imprastruktura

 • Maglalagay ng mga bagong kalsada sa kanlurang bahagi ng Ilog
 • Magdaragdag ng tawiran ng tao (Pedestrian Overpass)
 • Karagdagang elevator sa gusali ng City Hall at paglalagay nito sa Pamantasan ng Lungsod ng Pasig
 • Pagtatayo ng karagdagang gusali sa mababang paaralan ng Ilugin at Nagpayong sa Barangay Pinagbuhatan
 • Pagtatayo ng karagdagang gusali ng mababang paaralang sa Maybunga (Floodway annex) at pagtatayo ng Mataas na Paaralan sa Maybunga
 • Magtatayo ng karagdagang gusali at pasilidad sa Pasig City Science High School na lalagyan ng Conference Room, Records Room at Mini-Theatre
 • Magtatayo ng tulay na magdurugtong mula Buting patawid sa Sumilang, Pineda patawid ng Makati at Ugong patawid ng Caniogan
 • Magtatayo ng iba pang Multi-Purpose Centers sa mga Barangay
 • Magtatayo ng anim na palapag na gusaling paaralan sa Resettlement Area sa Calauan, Laguna
 • Magtatayo ng Pasig City Institute of Science and Technology sa Ika-lawang distrito sa Manggahan
 • Itataas ang antas ng mga Science and Speech Laboratories sa Mababang Paaralan ng Manggahan, Sto. Niño, Dela Paz, Kalawaan, F. Legaspi, Caniogan, Buting at Bambang
 • Magtatayo ng Silid Aklatan ng Lungsod (Pasig City Library) sa Palatiw, Kapitolyo at Nagpayong, Pinagbuhatan
 • Magtatayo ng Gusali ng Pagluluto (Culinary Arts Bldg.) sa Pamantasan ng Lungsod ng Pasig
 • Paglalagay ng estasyon ng River Ferry sa mga umuunlad na komunidad