Ekonomiya at Kabuhayan (Economy,Livelihood and Employment)

PINAKA-MATATAG NA LUNGSOD (MOST LIQUID CITY 2008)

 • Papag-ibayuhin ang paghanap ng pamilihan para sa mga linalang basket/bayong na mula sa water lily at iba pang produktong pangkabuhayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tindahang magbibili ng mga recycled na gamit
 • Pagtatayo ng Sentro ng Pagpoproseso ng Water Lily
 • Pagbibigay ng hanap-buhay sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Summer Program for Employment Services (SPES) mula 1,000 hanggang 2,000 magaaral
 • Pagtatayo ng karagdagang Palengke (Mega Market) sa lugar ng dating Sentro ng Kalakalan ng mga Muslim
 • Pagdaragdag ng pautang sa mga malilit na mamumuhunan mula P5,000.00 hanggang P10,000.00
 • Pagtatayo ng karagdagang sentro ng BCLP at IT
 • Magtayo ng karagdagang Sentro ng Hanapbuhay at Paggawa sa Barangay Malinao, Maybunga, Manggahan at Kapasigan
 • Pagsusulong ng mga bagong kurso (kakayahan) sa Pasig City Institute of Science & Technology (PCIST) tulad ng automekanik, paghihinang, pagkukumpuni ng repridyerator at iba pa.
 • Pagkakaroon ng klase sa gabi at sa araw ng Sabado at Linggo sa PCIST
 • Isusulong ang mga bagong programa sa care giving, home management at English proficiency sa mga Sentrong Panghanapbuhay
 • Pagsusulong ng maraming Job Fair (Trabaho Para sa Pasigueño) apat na beses isang taon
 • Paglalagay ng mga “Kiosk” ng Panghanap-buhay sa pamamagitan ng Electronic Job Search