August 13, 2021-Item No. 9-Dredging / Desilting of Creek at Nagpayong Creek, Nagpayong Brgy. Pinagabuhatan, Pasig City

July 23, 2021

August 13, 2021-Item No. 9-Dredging / Desilting of Creek at Nagpayong Creek, Nagpayong Brgy. Pinagabuhatan, Pasig City