July 9, 2021-Item No. 13-Upgrading of Road and Construction of Lined Canal at Road 1, 2 & 3, Estacio Pagkalinawan HOA, Nagpayong, Brgy. Pinagbuhatan, Pasig City

June 18, 2021

July 9, 2021-Item No. 13-Upgrading of Road and Construction of Lined Canal at Road 1, 2 & 3, Estacio Pagkalinawan HOA, Nagpayong, Brgy. Pinagbuhatan, Pasig City