Batas, Kapaligiran at Trapiko (Peace and Order and Traffic)

 • Pagbibigay ng pangkalusugan at pangkamatayang tulong sa mga boluntaryong mamamayan
 • Pagsusulong ng E-Jeepney sa Ortigas Center at E-Tricycle sa lungsod
 • Patibayin ang ugnayan sa PDEA sa pamamagitan ng ADCOP upang maiwasan ng lumalalang problema sa droga
 • Paglalagay ng karagdagang paradahan at bakanteng mga lugar / Pagdaragdag ng mga Close Circuit Television (CCTV) sa mga hayag na lugar
 • Pag-ibayuhin ang Text Hotline para sa Droga
 • Dagdagan ang mga gamit na radyo, mobil na sasakyan at mga kawani at boluntaryong manggagawa (TPMO, BCEO, PSG) upang tumulong sa pagpapatupad ng trapiko, mga ordinansa ng lungsod na makatutulong sa kapulisan
 • Pagtatayo ng Reformatory Institution Center sa Lungsod ng Taguig na magbibigay ng walang-bayad ng pangunang eksamin pang-kalusugan at pangkabuhayang pagsasanay sa mga biktima ng droga
 • Pagdaragdag ng mga Pulis Outpost
 • Pagdaragdag ng mga Traffic Lights sa mga kinakailangang lugar
 • Pagdaragdag ng sasakyan ng pulis na mayroong sariling laptop at GPS na naka-konekta sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng LTO, PNP, NBI at iba pa.
 • Karagdagang mga baril sa mga PNP, BFP, BJMP
 • Pagkuha ng HIV Testing sa mga manggagawang nasa serbisyong kaugnay nito
 • Paglalagay ng mga Pasig Security Group upang mapangalagaan ang mga Kapitbahayan at Subdibisyon