Alam niyo ba na tuwing Linggo, umaabot ng higit sa 3,000-katao ang pumupunta sa Caruncho?

September 20, 2022

Example blog post alt

Alam niyo ba na tuwing Linggo, umaabot ng higit sa 3,000-katao ang pumupunta sa Caruncho?

Dahil dito, sa pakikipagtulungan sa Barangay San Nicolas, ang People’s Street sa Caruncho ay dalawang araw na: Mula 6AM ng Sabado hanggang 6PM ng Linggo!