Mama, Nanay, Inay, Mommy.

May 08, 2022

Example blog post alt

Mama, Nanay, Inay, Mommy.

Iba-iba man ang tawag natin sa kanila, ang buong pusong pagmamahal at pagkalinga nila sa atin ay kailanma’y ‘di mag-iiba at mapapantayan.

Kaya’t ngayon araw — at araw-araw, ating ipadama ang umaapaw na pagmamahal at pasasalamat natin para sa kanila.

Happy Mother’s Day sa lahat ng dakila at mapagmahal nating mga ina!