IN CASE YOU MISSED IT: Open Street Sundays sa Emerald Avenue.

November 22, 2021

Example blog post alt

IN CASE YOU MISSED IT: Open Street Sundays sa Emerald Avenue.

Nagsimula na kahapon, November 21, 2021 ang Open Street Sundays sa Emerald Avenue kung saan pansamantalang hindi madaraanan ng mga sasakyan ang naturang daan tuwing Linggo, simula 06:00AM hanggang 06:00PM.

Sa loob ng 12 oras tuwing Linggo ay ekslusibong mga pedistrian lamang ang makakagamit ng Emerald Avenue, kung saan pwede silang mag jog, mag bike, mag-zumba at marami pang iba! Ito ay isa sa mga paraan para madagdagan pa ng "open public spaces" sa lungsod na pwedeng puntahan ng mga tao nang libre.

Pinapaalalahanan ang lahat na patuloy pa rin ang pagpapatupad ng minimum publiic health standards tuwing Open Street Sundays.

Link : https://www.facebook.com/photo/?fbid=229326399287075&set=pcb.229334125952969