Traffic Advisory

July 29, 2021

Example blog post alt

Traffic Advisory

Simula sa Lunes, August 2, 2021, ay magiging one-way na ang daloy ng trapiko sa Manggahan Bridge (simula East Bank Road hanggang West Bank Road).

Tingnan ang mapa (ikawalang photo) bilang batayan ng alternatibong ruta na maaaring daanan kung maaapektuhan ng pagpapatupad ng experimental traffic scheme sa Manggahan Bridge simula sa Lunes.