Gamit ang mga natutunan sa Libreng Hatid para sa mga Health Worker, ito ang mga maaasahang paunang pagbabago sa Libreng Sakay simula ika-7 ng Mayo 2020.

May 07, 2020

Example blog post alt

Gamit ang mga natutunan sa Libreng Hatid para sa mga Health Worker, ito ang mga maaasahang paunang pagbabago sa Libreng Sakay simula ika-7 ng Mayo 2020.

City Hall to Kalawaan
City Hall to Kenneth
City Hall to The Medical City
City Hall to Ligaya via PCGH
City Hall to Ligaya via Rosario
SM City East to Meralco

Para makatulong sa paghahanap ng mga takdang sakayan at babaan, nilagyan ang bawat isa ng Libreng Sakay tarp.