Mga paalala tungkol sa distribusyon natin ng FOOD PACKS:

March 23, 2020

Example blog post alt

Mga paalala tungkol sa distribusyon natin ng FOOD PACKS:

1. Target po rito ang mas mahihirap na lugar. Hindi po natin mabibigyan ang lahat. Tandaan na maaari pang tumagal ang krisis na ito, at hindi natin puwedeng ubusin ang resources natin sa isang linggo lamanhmg.

2. Hindi perpekto ang sistema -- We did not have much time to prepare. Ia-iba ang 30 barangays natin. Tulong at pag-unawa po.

3. Social Distancing. Ipakita po natin na may disiplina tayo. Kung walang social distancing maaaring ipatigil ang distribusyon.

4. Pag dating sa CLAIM AREA, sundin ang instructions ng barangay para sa maayos na pila. Gustuhin man nating mag house to house sa lahat, hindi po kaya ng logistics natin ito sa ngayon.

Panahon po ngayon para magkaisa laban sa #Covid19. Ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya, pero ang bawat isa sa atin may bahagi rin.

#BeatCovidTogether