Another 109 City Hall employees regularized.

February 10, 2020

Example blog post alt

Another 109 City Hall employees regularized.

January-February 2020: 163 EMPLOYEES REGULARIZED.

Ang bawat isa sa 163 na ito, mahigit 20 na taon nang contractual sa City Hall. May iba, naabutan pa si Mayor Caruncho.

- - -

Walang politika; tinitingnan lang kung kwalipikado't maayos ang track record. Pinapatay natin ang palakasan o "patronage" sa pamahalaan.

Inaayos na rin natin ngayon ang Strategic Performance Management System (SPMS) ng HR at programa para sa professional development.

Lahat ng ito, para sa patuloy na pagtataas ng antas ng serbisyo ng Pamahalaan Pasig.

#Pasig2020 #UmaagosAngPagAsa