Nagsisimula na ang pamahalaan ng Pasig sa repair & renovations ng 44 na paaralan natin.

February 10, 2020

Example blog post alt

Nagsisimula na ang pamahalaan ng Pasig sa repair & renovations ng 44 na paaralan natin. Nung nakaraang linggo, umikot ang Engineering team natin para siguraduhin na yung gagawinh repairs ay sakto sa pangangailangan ng mga paaralan.

Our effort to make schools and classrooms conducive to learning