Big steps forward toward Universal Health Care in our first #100Days!

October 10, 2019

Example blog post alt

Big steps forward toward Universal Health Care in our first #100Days!

Pic 1: Sagot ng lokal na pamahalaan ang buong Philhealth coverage ng 15,000 tao para sa taong 2020. Kabilang sa makatatanggap nito ang mga miyembro ng TODA. #TodoSaToda

Pic 2: Ribbon-cutting ng Social Welfare Assistance Center kasama si Cong Roman. Anumang klaseng tulong ang kailangan, sa #SWAC na lang pupunta. (Habang tumatagal at naaayos natin ang sistema at pondo, gumaganda rin ang naibibigay nating tulong)

Pic 3: Marami tayong pinakikilalang pagbabago sa ating mga #HealthCenter. Dadami ng 3x ang bilang ng gamot sa mga center sa 2020. May mga binago tayo sa sistema ng pagbili at pag-deliver ng mga gamot at kagamitan. Naglaan din tayo ng pondo para sa karagdagang healthcare professionals natin.

Tuloy-tuloy nating pagsisikpang maging abot-kaya ang serbisyong pangkalusugan sa Lungsod Pasig.