Thank you, The Medical City, for adopting FIVE of Pasig's Barangay Health Centers

October 07, 2019

Example blog post alt

Thank you, The Medical City, for adopting FIVE of Pasig's Barangay Health Centers

(Bambang, Ismar Kalawaan, Napico Manggahan, Nagpayong, and E. Santos Pinagbuhatan)

Tutulong sila sa pamamagitan ng mga karagdagang doktor, kagamitan, at pagsusuri ng mga proseso natin. Magsisimula sila ngayong buwan.