#BoodleFight para ipakita sa mga mamimili na ligtas kainin ang mga #baboy na galing Pasig Slaughterhouse.

October 04, 2019

Example blog post alt

#BoodleFight para ipakita sa mga mamimili na ligtas kainin ang mga #baboy na galing Pasig Slaughterhouse. Hiniling ito ng ibang hog dealer at ng mga may puwesto sa babuyan.

Bago ito, nagkaroon din kami ni Kon. Reggie Balderrama ng #konsultasyon sa mga Market Stallholders. Sumang-ayon ang lahat na may magagandang pagbabago sa ating palengke mula Hulyo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy ang pagbabago hanggang maging world-class ang #MegaMarket natin.