Feeding program

August 30, 2019

Example blog post alt

320 na bata mula sa 6 na area ang makikinabang sa ating "feeding program" na magtatagal ng isang taon. (Bukod pa ito sa school-based feeding program natin.) Hindi lang ito pakain kundi isang programa na magreresulta sa pangmatagalang pagbabago sa buhay ng mga bata.

Proyekto ito ng Lokal na Pamahalaan na nangyari sa tulong at suporta ng Ortigas & Co.

What kids eat today will determine if they reach their potential tomorrow.

Thank you Brgy Sto Tomas & Kap Eya Lati for hosting the MOA signing and launching.