"Impromptu Walking Talakayan"

August 27, 2019

Example blog post alt

"Impromptu Walking Talakayan" 😄 at the LRB compound along East Bank Rd.

Isang makulay at makabuluhang diyalogo ang nangyari kanina. May mga isyu sa lugar nila na naresolbahan namin kaagad. May iba na kakailanganin ng konting panahon.

Ang mahalaga, malinaw ang komunikasyon ng mga tao at ng pamahalaan, at nagtutulungan ang dalawa tungo sa inklusibong progreso.