Para sa mga kaanak ng senior citizens na namayapa na at nakapag-proseso ng Burial Assistance sa OSCA

June 15, 2021

Example blog post alt

Para sa mga kaanak ng senior citizens na namayapa na at nakapag-proseso ng Burial Assistance sa OSCA, magkakaroon po ng distribution ng burial assistance bukas hanggang sa Biyernes (June 16 - June 18, 2021) 09:00 AM - 05:00PM. I-click ang mga liink para sa listahan ng mga senior citizen at claimant na naka-ayos kada schedule ng bigayan.

June 16, 2021| Wed | 09:00AM - 12:00NN: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0616AM

June 16, 2021| Wed| 01:00PM - 05:00PM: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0616PM

June 17, 2021| Thurs| 09:00AM - 12:00NN: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0617AM

June 17, 2021| Thurs| 01:00PM - 05:00PM: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0617PM

June 18, 2021| Fri | 09:00AM - 12:00NN: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0618AM

June 18, 2021| Fri | 01:00PM - 05:00PM: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0618PM

Basahin ang mga paalala na nasa material para mapanatili ang kaayusan sa distribution ng burial assistance.

Ang mga claimants lamang na kasama sa listahan ang maaaring makapag-claim ng burial assistance. Hindi pinapayagan ang pagkuha sa pamamagitan ng authorized representative. Tingnan ang material para sa requirements ng pagkuha.

Para sa claimants, pumunta sa OSCA (Gad Compound sa City Hall) dala ang requirements para sa validation bago makuha ang burial assistance.

Ang listahan at schedule ng distribution ay nanggaling at tinukoy ng Pasig City OSCA (Office for the Senior Citizen Affairs).

Kung magkaroon ng problema sa mga naunang link at hindi na ito pansamantalang mabuksan dahil sa dami nang sabay sabay na naga-access, pwede ring gamitin ang mga link na ito:

June 16, 2021| Wed | 09:00AM - 12:00NN: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0616AM_COPY

June 16, 2021| Wed| 01:00PM - 05:00PM: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0616PM_COPY

June 17, 2021| Thurs| 09:00AM - 12:00NN: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0617AM_COPY

June 17, 2021| Thurs| 01:00PM - 05:00PM: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0617PM_COPY

June 18, 2021| Fri | 09:00AM - 12:00NN: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0618AM_COPY

June 18, 2021| Fri | 01:00PM - 05:00PM: http://bit.ly/SC_BurialAssistance_0618PM_COPY

Paalala: 482 lamang ang bilang ng mga senior citizen/claimant nasa listahan. Pareho lamang ang laman ng mga link na nasa taas at ibabang parte ng caption. Gumawa lamang ng kopya para maraming makapag-access sa listahan nang sabay sabay.