Get Email Updates |  Download Forms |  Contact Us

»Service to the Public »Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

 • Sining at Kultura

Sining at Kultura

OUTSTANDING CULTURE FRIENDLY LOCAL GOVERNMENT UNIT

OUTSTANDING/CULTURE FRIENDLY LOCAL GOVERNMENT OFFICIAL

(Ipinagkaloob ng UNESCO at National Commission for Culture and Arts)

 • Pagsusulong at pagpapaunlad ng mga pangkultura at makasaysayang lugar sa Pasig tulad ng Bahay ng Tisa, Kweba ni Donya Geronima, Plasa Valentin Cruz, at Lumang Kapitolyo sa Barangay Sumilang.
 • Pagsusulong ng Turismo sa Pasig–Lakbay Kalesa, Lakbay-Lakad, Lakbay Grupo, at Lakbay Discovery Centrum
 • Pagpapagawa at pagpapaunlad ng iba’t ibang pasilidad na panlibangan sa baybay ilog ng Marikina mula Sta. Rosa hanggang Ugong.
 • Pagsasa-ayos ng mga lumang parke at palaruan
 • Pagtataguyod ng Tangahalang Pasigueño bilang luklukan ng kultura at sining sa pamamagitan ng palagiang pagtatanghal ng iba’t ibang palabas
 • Pagpapalakas ng Pasig Teen Academy
 • Pagtatatag sa mga Barangay ng Grupong Pangkulltura at Teatro
 • Pagsusulong ng mga bagong libangan sa Rainforest
 • Waterpark tulad ng Boat ride at Pool Rapids ride
Home  |   About Pasig City  |   Contact Us

© 2010 Pasig City  |   www.pasigcity.gov.ph

Powered by